Ważniejsze źródła, opracowania, wspomnienia

Stanisław Golachowski – Karol Szymanowski,  Warszawa, 1948. "Czytelnik"

*

Stefania Łobaczewska – Karol Szymanowski. Życie i twórczość, Kraków, 1950.  Polskie Wydawnictwo Muzyczne

*

Z życia i twórczości Karola Szymanowskiego. Studia i materiały pod redakcją Józefa M. Chomińskiego, Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk, Kraków, 1960. Polskie Wydawnictwo Muzyczne

*

Kornel Michałowski - Karol Szymanowski. Katalog tematyczny dzieł i bibliografia, Kraków, 1967. Polskie Wydawnictwo Muzyczne

*

Józef M. Chomiński – Studia nad twórczością Karola Szymanowskiego, Kraków, 1969. Polskie Wydawnictwo Muzyczne

*

Karol Szymanowski - Z listów. Opracowała Teresa Bronowicz-Chylińska z przedmową Jarosława Iwaszkiewicza, Kraków, 1958. Polskie Wydawnictwo Muzyczne

*

Karol Szymanowski – Z pism. Opracowała Teresa Bronowicz-Chylińska, Kraków, 1958. Polskie Wydawnictwo Muzyczne

*

Dzieje przyjaźni. Korespondencja Karola Szymanowskiego z Pawłem i Zofią Kochańskimi. Opracowała Teresa Chylińska, Kraków, 1971. Polskie Wydawnictwo Muzyczne

*

Między  kompozytorem i wydawcą. Korespondencja Karola Szymanowskiego z Universal Edition. Opracowała Teresa Chylińska, Kraków, 1978. Polskie Wydawnictwo Muzyczne

*

Karol Szymanowski – Korespondencja. Pełna edycja listów od i do kompozytora. Opracowała Teresa Chylińska:

*

Karol Szymanowski Pisma

*

Wanda Bogdany-Popielowa, Elżbieta Jasińska-Jędrosz, Grażyna Serdak – Karol Szymanowski w zbiorach polskich, Warszawa, 1990. Biblioteka Narodowa

*

Józef Opalski – Chopin i Szymanowski w literaturze dwudziestolecia międzywojennego, Kraków, 1980. Polskie Wydawnictwo Muzyczne

*

Małgorzata Komorowska – Szymanowski w teatrze, Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk, Warszawa, 1992.

*

Tadeusz A. Zieliński – Szymanowski. Liryka i ekstaza, Kraków,1999. Polskie Wydawnictwo Muzyczne

*

Zofia Szymanowska – Opowieść o naszym domu, Kraków, 1997. Polskie Wydawnictwo Muzyczne

*

Karol Szymanowski we wspomnieniach. Opracował Jerzy Smoter, Kraków 1974. Polskie Wydawnictwo Muzyczne

*

Krystyna Dąbrowska – Karol z Atmy, Warszawa, 1978. „Iskry”

*

Jarosław Iwaszkiewicz – Spotkania z Szymanowskim, Kraków, 1978. Polskie Wydawnictwo Muzyczne

*

Jerzy Waldorff – Serce w płomieniach. Słowo o Szymanowskim, Warszawa, 1998. „Iskry”

*

Teresa Chylińska – Szymanowski i jego muzyka, Warszawa, 1981. Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne

*

Maciej Pinkwart – Zakopiańskim szlakiem Szymanowskiego, Warszawa, 1982. Wydawnictwo PTTK „Kraj”

*

Zofia Helman (red.) – Materiały Międzynarodowego Sympozjum Naukowego „Pieśń w twórczości Karola Szymanowskiego i jego współczesnych”, Zakopane 10-13 marca 1997 r., Kraków, 2001, Musica Iagellonica

*

Karol Szymanowski – Izbrannyje stati i pisma, Gosudarstwiennoje Muzykalnoje Izdatielstwo, Leningrad, 1963.

*

Szymanowski on music. Selected writings of Karol Szymanowski. Edited and translated by Alistar Wightman, Toccata Press, 1999.

*

Alistar Wightman – Karol Szymanowski. His life and work, Ashgate, 1999.

*

Karol Szymanowski. Album. Opracowała Teresa Bronowicz-Chylińska, Kraków, 1961. Polskie Wydawnictwo Muzyczne

*

O Karolu Symanowskim – Antologia (Album). Opracował Zdzisław Sierpiński, Warszawa, 1983. Wydawnictwo Interpress

*

Szymanowski i jego Europa. Festiwal Muzyczny Polskiego Radia, Warszawa, 1997.

*

Joanna Domańska - Mazurki opus 50 Karola Szymanowskiego, wyd. Katowice 2002.


Karol Szymanowski w zbiorach Archiwum Polskiego Radia

Polskie Radio dysponuje katalogiem nagrań i materiałów bibliotecznych, dotyczących dzieła i osoby kompozytora, zgromadzonych w Archiwum Polskiego Radia w ciągu 50-ciu lat istnienia powojennej radiofonii. Katalog zawiera nagrania, których producentem bądź współproducentem jest Polskie Radio, nagrania pozyskane przez PR w drodze wymiany z radiofoniami zagranicznymi oraz nagrania płytowe lub ich kopie, przechowywane w Archiwum. Katalog obejmuje przede wszystkim nagrania utworów Karola Szymanowskiego - w tym wiele cennych pozycji o szczególnej wartości artystycznej i dokumentalnej, wybrane audycje radiowe o kompozytorze oraz rękopisy, druki muzyczne i inne publikacje na temat życia i twórczości Szymanowskiego. Ogółem - 2008 pozycji.

Część I - Nagrania wykonań i wypowiedzi kompozytora

- (5 pozycji) zawiera nagrania o szczególnej wartości historycznej. Są to rejestracje utworów Szymanowskiego z udziałem kompozytora jako pianisty (2 mazurki nagrane dla wytwórni "Columbia" w 1934r. i fragmenty Symfonii Koncertującej w nagraniu z 1935r. dokonanym w studiu Radia Duńskicgo) oraz wypowiedzi kompozytora, nagrane w studiu Radia Czeskiego przed premierami spektakli "Król Roger" w 1932 r. i "Harnasie" w 1935 r.

Część II - Twórczość Karola Szymanowskiego w nagraniach, rękopisach i drukach muzycznych

Rozdział I. Archiwalne nagrania studyjne Polskiego Radia

- (557 pozycji) zawiera archiwalne nagrania studyjne PR, do których włączono rejestracje zrealizowane we współpracy z innymi producentami i opatrzono informacją o koprodukcji, np. "KO EMI". W zbiorze tym znajduje się także kilka fonogramów przekazanych Polskiemu Radiu, np. rejestracje z lat 50-tych dokonane w Zakładzie Nagrań Dźwiękowych (późniejsze "Polskie Nagrania").

Rozdział 2. Nagrania dokumentalne Polskiego Radia

- (756 pozycji) obejmuje archiwalne nagrania dokumentalne, których producentem lub współproducentem było Polskie Radio. Należą do nich rejestracje koncertów, festiwali, konkursów itp., na których wykonywano kompozycje Karola Szymanowskiego.

Rozdział 3. Nagrania dokumentalne radiofonii zagranicznych

- (71 pozycji) stanowią materiały dokumentalne radiofonii zagranicznych, w większości z koncertów i festiwali, a także studyjne, pozyskane do zbiorów w drodze wymiany.

Rozdział 4. Nagrania płytowe lub ich kopie

- (177 pozycji) - to utwory Karola Szymanowskiego nagrane na płytach analogowych i kompaktowych, przechowywane w płytotece Archiwum.

Rozdział 5. Nagrania o nie ustalonej proweniencji

- (5 pozycji) zawiera nagrania utworów, których proweniencji nie zdołano ustalić.

Rozdział 6. Rękopisy i druki muzyczne

- (75 pozycji) obejmuje rękopisy i druki muzyczne. Na szczególną uwagę zasługuje tutaj jedyna zachowana kopia partytury operetki "Loteria na mężów", sporządzona w 1939 r.

Część III - O Szymanowskim - wybór audycji i materiałów dźwiękowych oraz publikacje zgromadzone w Bibliotece Polskiego Radia

Rozdział 1. Wspomnienia

- (33 pozycje) zawiera wspomnienia, w tym także wypowiedzi osób bliskich kompozytorowi.

Rozdział 2. Wywiady

- ( 12 pozycji) zawiera wywiady ze znanymi postaciami świata artystycznego.

Rozdział 3. Proza czytana

- (40 pozycji) obejmuje nagrania dzieł literackich na temat Karola Szymanowskiego.

Rozdział 4. Reportaże i inne audycje

- (35 pozycji) obejmuje reportaże, magazyny itp.

Rozdział 5. Publikacje (studia, monografie, przyczynki)

- (39 pozycji) zawiera publikacje zgromadzone w Bibliotece PR, m.in. bibliografie, analizy twórczości, biografie.

Katalog uzupełniony jest aneksem, zawierającym nagrania znajdujące się poza Archiwum PR:

- Wybór nagrań ze zbiorów rozgłośni regionalnych

- Wybór nagrań ze zbiorów orkiestr radiowych

Dla ułatwienia poszukiwań konkretnych nagrań opracowano indeks osób - wykonawców utworów K.Szymanowskiego, prezentowanych w katalogu.

Publikacja dostępna jest w Archiwum Polskiego Radia oraz w Internecie: www.radio.com.pl

Strona główna