Tymoszówka - Zakopane

Siostrzenica Karola Szymanowskiego - Krystyna z Igorem Błażkowem, muzykologiem ukraińskim (lata sześćdziesiąte).

Tu, 3 października 1882 roku, w Tymoszówce na Ukrainie, na skraju Dzikich Pól urodził się Karol Szymanowski. Po dworze rodzinnym śladu nie ma, jednak w nieodległym Kirowogradzie Szymanowscy posiadali dom, w którym zwyczajowo spędzali miesiące zimowe i gdzie schronili się po utracie Tymoszówki. Z inicjatywy miejscowych miłośników muzyki Karola Szymanowskiego, głównie Aleksandra Polaczoka, Miejski Wydział Kultury w Kirowogradzie podjął trud i koszt odbudowy owego domu w jego pierwotnym stanie, z zamiarem urządzenia w nim Muzeum Szymanowskiego.W chwili obecnej Wydział Kultury stara się, by rada Miejska Kirowogradu bezpłatnie przekazała Dom Szymanowskiego tamtejszemu Stowarzyszeniu Polaków. W Domu planuje się rozmieścić muzeum, kameralną salę koncertową, biuro Stowarzyszenia, bibliotekę i klasę dla uczniów języka polskiego. Otwarcie Domu-Muzeum Szymanowskiego na ziemi jego urodzenia wspólnymi, ukraińsko-polskimi siłami mogłoby się stać elementem budowania trwałych i głębokich kulturalnych związków z Ukrainą.

Tymczasem mamy Atmę, ostatni dom kompozytora. Opuścił ją w 1936 roku, by nigdy tu już nie powrócić.


Atma

"Atma" - Muzeum Karola Szymanowskiego w Zakopanem 
- Oddział Muzeum Narodowego w Krakowie
 
Karol Szymanowski w willi "Atma" (zbiory prywatne)
 
Muzeum Karola Szymanowskiego w Zakopanem. Wnętrze Atmy
- odtworzone (zbiory prywatne)
 
Portrety Karola Szymanowskiego znajdujące się w zbiorach prywatnych autorstwa Stanisława Ignacego Witkiewicza. Po prawej portret Karola Szymanowskiego podarowany przez siostrzenicę kompozytora Krystynę Dąbrowską-Szakiewicz Muzeum Narodowemu w Krakowie z przeznaczeniem dla Atmy

Dar

Gabinet Zbiorów Muzycznych Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie wzbogacił się 22 maja br. o nowe szymanowskiana. Spadkobiercy siostrzenicy K.Szymanowskiego, Krystyny, córki Zofii pp. Witold Juchniewicz i Zdzisław Szakiewicz - przekazali Archiwum Kompozytorów Polskich zachowaną w zbiorach rodzinnych korespondencję kompozytora i szereg pamiątek i fotografii, wśród nich egzemplarz Klątwy St.Wyspiańskiego z uwagami i skreśleniami kompozytora*. Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie ma największy na świecie zbiór szymanowskianów - rękopisy muzyczne, dokumenty, programy koncertów i ponad 3 tysiące listów kompozytora.

*Więcej na ten temat w tomie 3. vol 1. str. 306-307 Korespondencji K.Szymanowskiego w opracowaniu Teresy Chylińskiej.

Spis materiałów ofiarowanych Bibliotece Uniwersyteckiej w Warszawie przez Panów Zdzisława Szakiewicza i Witolda Juchniewicza

Korespondencja (m.in.):

ˇ Szymanowski Karol do Krystyny Dąbrowskiej. Zakopane, 21.IX.1932. List. Autograf (k.1)

ˇ Szymanowski Karol do Marii Machnickiej. Grasse, 5.II.1936. List. Autograf (k.1)

ˇ Szymanowski Karol do Marii Machnickiej. Paryż, 28.III.1936. List. Autograf (k.2)

ˇ Szymanowski Karol do Marii Machnickiej. Paryż, 14.XI.1933. Karta pocztowa.

ˇ Szymanowski Karol do Marii Machnickiej. Paryż, 7.XII.1935. Karta pocztowa.

ˇ Szymanowski Karol do Marii Machnickiej. Paryż, 21.XII.1935. Karta pocztowa.

ˇ Szymanowska Zofia do Anny Szymanowskiej. Otwock, 27.XII.1939. List. Autograf (k.1)

ˇ Szymanowska Zofia do Feliksa Bednarczyka. Warszawa, 3.VIII.1935. Karta pocztowa.

ˇ Szymanowska Stanisława do Marii Machnickiej. Grasse, 4.I.1937. List. Autograf (k.1)

ˇ Szymanowska Stanisława do Marii Machnickiej. B.m. 14.XII.1935. List. Autograf (k.1)

ˇ Szymanowska Stanisława do Marii Machnickiej. Warszawa, 23.X.1933. Karta pocztowa. Autograf.

ˇ Szymanowska Stanisława do Krystyny Dąbrowskiej. Lwów, 19.VIII.1935. Karta pocztowa. Autograf.

ˇ Szymanowska Anna do Marii Machnickiej. B.m., b.d. Bilet wizytowy.

ˇ Machnicka Maria do Karola Szymanowskiego. Zakopane, 17.XI.1935. List. Autograf (k.1)

ˇ Frantz Colette do Karola Szymanowskiego. Rzym, 19.V.1934. Karta pocztowa. Autograf.

ˇ Neuhaus Harry do Krystyny Dąbrowskiej. Moskwa, 5.IV.1962. List. Autograf (k.1)

ˇ Neuhaus Harry do Krystyny Dąbrowskiej i Zdzisława Szakiewicza. Moskwa, 25.IX.1962. List. Autograf (k.2)

ˇ Neuhaus Harry do Krystyny Dąbrowskiej. Moskwa, 17.VI.1963. List. Autograf (k.1)

ˇ Neuhaus Harry do Krystyny Dąbrowskiej. Moskwa, 8.I.1964. List. Autograf (k.2) ˇ Neuhaus Harry do Krystyny Dąbrowskiej. Moskwa, ok.1964. List. Autograf (k.1)

ˇ Neuhaus Harry do Krystyny Dąbrowskiej. Moskwa, 3.VIII.1962. (k.1)

Dokumenty i pamiątki (m.in.):

ˇ Spis rzeczy Karola Szymanowskiego zakupionych przez Marię Łozińską na licytacji urządzonej w Warszawie przez Leonię Gradstein po śmierci kompozytora. 1937. Maszynopis (k.1)

ˇ Protokół zdawczo-odbiorczy majątku Instytutu Karola Szymanowskiego w Łodzi przechodzącego na własność Instytutu Sztuki. Warszawa, 11.IX.1950. Maszynopis (k.51)

ˇ Wykaz obiektów dot. Karola Szymanowskiego przekazanych jako dar Muzeum Narodowemu w Krakowie przez Krystynę Dąbrowską. Warszawa, 6.VIII.1975. Maszynopis (k.6)

ˇ Spis książek, czasopism i druków muzycznych z biblioteki Karola Szymanowskiego. Maszynopis (k.3)

ˇ Wyspiański Stanisław Klątwa. Kraków,1920. Skład w Księgarni S.A.Krzyżanowskiego. Egzemplarz będący własnością K.Szymanowskiego. W tekście skreślenia i uwagi ręką kompozytora.

ˇ Kalendarz muzyczny na rok 1930-1931 z własnoręcznym wpisem K.Szymanowskiego na str. 84, 85, 87.

ˇ Materiały dot. Obchodów 100 Rocznicy Urodzin K.Szymanowskiego. Warszawa, 1982. Maszynopis (k.15)

List Karola Szymanowskiego do Krystyny Dąbrowskiej. Zakopane, 21 IX 1932


Warto pamiętać!

Wkrótce minie 30 lat od chwili, gdy siostrzenica Karola Szymanowskiego - Krystyna Dąbrowska-Szakiewicz - ofiarowała Muzeum Narodowemu w Krakowie z przeznaczeniem dla Muzeum K.Szymanowskiego w Zakopanem - Atmie, szereg pamiątek po kompozytorze (Atma jest filią Muzeum Narodowego).

Oto niektóre z nich:

Książki z dedykacjami autorów dla Karola Szymanowskiego:

1. K.I.Gałczyński, Porfirion Osiełek, Warszawa 1929r.

2. J.Tuwim, Biblia cygańska, Warszawa 1933r.

3. S.Karpiński, Mieszczański poemat, Warszawa 1933r.

4. H.Mortkowiczówna, Po obu stronach szosy, Warszawa 1932r.

5. A.M.Nowakowski, Półdjable, Warszawa 1933r.

6. Z.Nałkowska, Choucas, Warszawa 1933r.

7. Wł.Natanson, Porządek natury, Kraków, 1929r.

8. Homer, Odyseja /przekład J.Wittlinga z dedykacją/, Warszawa 1931r.

9. M.Kasprowiczowa, Dziennik, Warszawa 1932r.

10. M.Modrakowska, Agnés, Paryż 1932r.

11. St.Napierski, Od Baudlaire'a do nadrealistów, 1933r.

12. F.Goetel, Wyspa na chmurnej północy, 1928r.

13. P.Hertz, Muzyka nocna, Warszawa 1932r.

14. St.Napierski, Poeta i świat, Warszawa 1932r.

15. W.Horzyca, Dzieje Konrada, 1930r.

16. St.Stoiński, Księga pamiątkowa, 1930r.

17. M.Treter, Rozwój sztuki polskiej 1863-1930

18. M.Treter, Samtida Konst I, Polen

19. I.Schwerké, Amerikanisches Musikfest in Bad Homburg

20. An International musical centre near Paris /w 2 częściach/

Książki z biblioteczki K.Szymanowskiego w "Atmie" z podpisami ofiarodawców:

1. J.Huneker, Old Fogy, 1923r. /dedykacja Malcolna/

2. K.H.Rostworowski, Niespodzianka, 1929r. /z dedykacją Mycielskiego/

3. Ajschylos, Dzieła /przekład Kasprowicza/, 1912r. /Szymielewicz/

4. A.Arnoux, Merlin l'enchanteur, Paryż 1931r. /z okazji premiery "Harnasi" w Paryżu/ - podpis nieczytelny

5. Runa, Miedź brzęcząca /dedykacja Ireny Młynarskiej/

Książki z biblioteczki K.Szymanowskiego w "Atmie" bez dedykacji:

1. J.Marie Carré, La vie aventureuse de Jean Arthur Rimbaud, Paris 1926r.

2. Rogowicz, Siedem opowieści miłosnych, Warszawa 1918r.

3. A.Huxley, The Gioconda, 1932r.

4. B.Schulz, Sklepy cynamonowe, Warszawa 1934r.

5. Sz.Zweig, Freud, Warszawa 1933r. /z autografem K.Szymanowskiego/

6. Ferri Pisani, Souvenir d'un gangster, Paris 1931r.

7. M.Choisy, Un mois chez les hommes, 1929r.

8. A.Rausch, Ephebische Trillogie, 1924r.

9. J.Conrad, W oczach zachodu, 1925r.

10. K.Gide, Historia doktryn ekonomicznych /2 tomy/

11. Boy Żeleński, Brązownicy, Warszawa 1930r.

12. Wł.Horodyski, Cywilizacja i życie

13. E.Majewski, Teoria człowieka i cywilizacji, Warszawa

14. Romanov, Tri kita, 1928r.

15. P.Klopfer, Das Wesen der Baukunst, Leipzig 1920r.

16. W.Natanson, Szkice /bez okładki/

17. Z.Jachimecki, Muzyka Polska, cz.III 1786-1863

Nuty:

a/ z dedykacjami ofiarodawców:

1. H.Litiński, Sonata

2. H.Litiński, Kwartet

3. J.Koffler, Variacje

4. E.Cobilovici, Tableaux synoptiques

5. J.S.Bach, Sonaty

6. F.Ferrara, Burleska

b/ z podpisami K.Szymanowskiego:

7. M.de Falla, Suite espagnole

8. Paul Kochański, Célébres Transcriptions

9. Paul Kochański, De Falla, Pantomime

10. Joaquin Nin, Chants d'Espagne

c/ bez podpisów i bez dedykacji:

11. A.L.Hettich, Vocalises-Etudes

12. St.Łubieński, Ballada

13. Livadic, Dwa scerza

14. Brahms, Variacje

15. Gramer, Etiudy /2 zeszyty/

16. G.Kosa, 6 utworów orkiestrowych

17. St.Stoiński, Bajka o wieprzu i kotce

18. De Falla, Kochański, Taniec ognia

19. J.Fitelberg, Koncert na skrzypce

20. H.Litiński, Sonata

21. Ł.Kamieński, Choćbym nie chciał

22. I.Strawiński, Symfonia psalmów

23. K.Szymanowski, Pieśni kurpiowskie, z.1 /2 egz./

24. K.Szymanowski, Kwartet smyczkowy

25. Prospekt dzieł /Couperin/

Obrazy:

1. Witkacy, portret Szymanowskiego, rys. kredką, oprawny, za szkłem

2. J.Konarska /żona Słonimskiego/, portret Szymanowskiego, rys. opr.

3. M.Berezowska, portret Juliana Strawy, akwarela, opr. w drewniane złocone ramy

4. Irpo, /Paryż 1931/, rys. dwóch postaci kobiecych /nie opr./

5. Z.Stryjeńska, Wianki, opr. w ramki, za szkłem

6. N.G., Góralski anioł, drzeworyt /?/, opr. w ramki, za szkłem

7. Pawlikowska-Jasnorzewska, Matka Boska Zielna, drzeworyt, opr.

8. Kociuba, Widok górski, 1932r., rycina, opr. za szkłem

Fotografie:

a/ fotografie osób związanych, z K.Szymanowskim, oprawione w ramki, za szkłem

1. Witold Conti

2. Zofia Jachimecka

3. Jan Lechoń

4. Paweł Kochański

5. Stanisława Szymanowska

6. Krystyna Dąbrowska

7. Krystyna Dąbrowska

8. Zofia Szymanowska

9. Artur Rubinstein

10. Zofia Nałkowska

11. Alusia Bartoszewicz

12. Stanisława Szymanowska

13. Grzegorz Fitelberg

14. Irena Warden

15 - 17. S.Lifar /3 szt./

b/ fotografie osób nie-oprawne:

18. Krystyna Dąbrowska jako dziecko

19. Krystyna Dąbrowska z K.Szymanowskim przed "Atmą"

c/ fotografie przedstawiające pejzaże górskie, oprawne w drewniane ramki za szkłem:

20 - 24. Pięć sztuk fotografii Wieczorka

Przedmioty związane z K.Szymanowskim:

1. Order francuskiej Legii Honorowej

2. Polski złoty Krzyż Zasługi /w etui/

3. Dyplom honorowy Towarzystwa Tatrzańskiego, opr.

4. Pocztówka z repr. Z.Stryjeńskiej z dedykacją K. Dąbrowskiej

5. 2 szt. wizytówek K.Szymanowskiego

Strona główna                Wybrane nagrania                Laureaci