Rok 1997, Przewodniczący Jury - prof. Jan Krenz

TERESA CHYLIŃSKA (muzykolog, Polska) i WANDA WIŁKOMIRSKA (skrzypaczka, Polska) -  za całokształt dotychczasowej działalności i osiągnięcia w zakresie utrwalania, przekazywania i szerzenia wiedzy o Karolu Szymanowskim i propagowanie jego sztuki   

 

Rok 1998, Przewodniczący Jury - prof. dr Zofia Helman

JERZY GODZISZEWSKI (pianista, Polska) - za wspaniałą interpretację muzyki Karola Szymanowskiego, jej niestrudzone propagowanie w kraju i za granicą, a w szczególności za stojące na najwyższym poziomie artystycznym nagrania płytowe wszystkich dzieł fortepianowych

STEFANIA WOYTOWICZ (śpiewaczka, Polska) - za stworzenie indywidualnego idiomu wykonawczego w zakresie dzieł oratoryjno-kantatowych Karola Szymanowskiego, a więc III Symfonii (Pieśń o nocy), Stabat Mater i Litanii do Najświętszej Marii Panny, których znakomite artystyczne kreacje utrwaliły się w pamięci słuchaczy w kraju i na świecie

 

Rok 1999, Przewodniczący Jury - prof. Helena Łazarska

SIR SIMON RATTLE (dyrygent, Wielka Brytania) - za odkrywcze interpretacje dzieł Karola Szymanowskiego, wykonania koncertowe i płytowe, które przyczyniają się do pozyskania nowych wielbicieli muzyki kompozytora

 

Rok 2000, Przewodniczący Jury - prof. Krzysztof Jakowicz

PIOTR ANDERSZEWSKI (pianista, Polska) - za osobistą, nowatorską interpretację muzyki Karola Szymanowskiego i jej entuzjastyczne promowanie na estradach świata 

 

Rok 2001, Przewodniczący Jury - prof. Jerzy Godziszewski

MARIUSZ TRELIŃSKI (reżyser, Polska) - za odkrywczą wizję sceniczną opery Król Roger, nowoczesną w środkach realizacji teatralnej a zarazem wierną głębokiemu sensowi muzyki Karola Szymanowskiego

 

Rok 2002, Przewodniczący Jury - Teresa Chylińska

ZOFIA HELMAN (muzykolog, Polska) - za wybitne osiągnięcia we wszechstronnej i twórczej pracy naukowo-badawczej nad twórczością Karola Szymanowskiego

JERZY KATLEWICZ (dyrygent, Polska) - za wieloletni dorobek artystyczny i szczególne oddanie muzyce Karola Szymanowskiego, promowanej w kraju i poza jego granicami

JAN KRENZ (dyrygent i kompozytor, Polska) - za mistrzowskie interpretacje dyrygenckie muzyki Karola Szymanowskiego, wyróżniające się wiernością w odczytaniu tekstu kompozytora, oraz za twórcze transkrypcje orkiestrowe "Masek", II Kwartetu smyczkowego i "Trzech kołysanek"

Rok 2003, Przewodniczący Jury - Jacek Berwaldt

ELŻBIETA MARKOWSKA (muzykolog, Polska) - za twórcze inicjatywy i wytrwałe przybliżanie muzyki Karola Szymanowskiego Polsce i Europie na antenie II Programu Polskiego Radia - szczególnie w Roku Karola Szymanowskiego 2002

Rok 2004, Przewodniczący Jury - Witold Karol Juchniewicz

ZOFIA KILANOWICZ (śpiewaczka, Polska) - za propagowanie i wybitne interpretacje pieśni Karola Szymanowskiego oraz udział w światowych wykonaniach "Króla Rogera" i "Stabat Mater"

REINILDA MEES (holenderska fundacja muzyczna Stichting Het 20-ste-eeuwse Lied (Pieśni XX wieku) - za zainicjowanie i realizację pełnego nagrania pieśni Karola Szymanowskiego oraz za promowanie w Holandii muzyki polskiej

Rok 2005, Przewodniczący Jury - Zbigniew Pawlicki

KWARTET IM. SZYMANOWSKIEGO w składzie: Marek Dumicz - skrzypce, Grzegorz Kotow - skrzypce, Vladymir Mykytka - altówka, Marcin Sieniawski - wiolonczela " - za szczególny kunszt w interpretowaniu muzyki Karola Szymanowskiego i wspaniałe wyniki w konsekwentnym jej promowaniu na estradach świata

Rok 2006, Przewodniczący Jury - Jan Krenz

URSZULA KRYGER - (śpiewaczka, Polska) - za wysoce artystyczne, przemyślane wykonawstwo liryki wokalnej Karola Szymanowskiego, obejmujące pieśni z różnych okresów twórczości kompozytora

Rok 2007, Przewodniczący Jury - Zofia Helman

MACIEJ PINKWART - (pedagog, muzealnik) - za stworzenie oryginalnego, atrakcyjnego programu muzycznego i edukacyjnego dla Muzeum Karola Szymanowskiego, za jego twórcze wzbogacanie przez minionych trzydzieści lat, we współpracy ze środowiskami muzycznymi, a zwłaszcza z Towarzystwem Muzycznym im. Karola Szymanowskiego.

Rok 2008, Przewodniczący Jury - Krzysztof Jakowicz

JÓZEF OPALSKI - (reżyser) i WOJCIECH GRANICZEWSKI - (reżyser) - za przywrócenie w 2007 roku do życia po stu latach zapomnienia dzieła Karola Szymanowskiego Loteria na mężów, za stworzenie spektaklu ukazującego nieznane dotąd walory sceniczne muzyki Szymanowskiego.

Rok 2009, Przewodniczący Jury - Helena Łazarska

FRANK PETER ZIMMERMANN - (skrzypek) - za wybitne kreacje dzieł skrzypcowych Karola Szymanowskiego, za bezprecedensowe promowanie jego koncertów skrzypcowych w Europie i na świecie.

Rok 2010, Przewodniczący Jury - Jan Krenz

ANTONI WIT - (dyrygent) - za wybitne kreacje artystyczne rozsławiające muzykę Karola Szymanowskiego w kraju i na świecie, a zwłaszcza za nagrania kompletu Jego dzieł symfonicznych i wokalno-orkiestrowych.

Rok 2011, Przewodniczący Jury - Jerzy Godziszewski

DIDIER van MOERE - (muzykolog) - za prace poświęcone życiu i dziełu Karola Szymanowskiego oraz za działania organizacyjne w upowszechnianiu Jego muzyki we Francji.

Rok 2012, Przewodnicząca Jury - Zofia Helman

PIERRE BOULEZ - (kompozytor, dyrygent i organizator życia muzycznego) - za mistrzowską, odkrywczą interpretację III Symfonii i I Koncertu skrzypcowego Karola Szymanowskiego oraz za ich niezrównane muzycznie i edytorsko nagranie płytowe.

Rok 2013, Przewodniczący Jury - Jan Krenz

ELŻBIETA SZMYTKA -, (śpiewaczka) - za wspaniałą artystycznie interpretację wielu dzieł wokalnych Karola Szymanowskiego, ze Stabat Mater, Królem Rogerem i Rymami dziecięcymi na czele.

Rok 2014, Przewodniczący Jury - Jan Krenz

WALERIJ GIERGIJEW - (dyrygent rosyjski) - za zasługi w promocji twórczości Karola Szymanowskiego na świecie i za wybitne wykonanie jego wszystkich symfonii utrwalone w nagraniach z London Symphony Orchestra.

Rok 2016, Przewodnicząca Jury - Teresa Chylińska

EDWARD BONIECKI - (literaturoznawca) - za książkę "Ja niegdyś Roger… studia i szkice literackie o Karolu Szymanowskim".

Rok 2016, Przewodnicząca Jury - Zofia Helman

MARIUSZ KWIECIEŃ - (śpiewak - baryton) - za stworzenie niedoścignionej interpretacji Króla Rogera i propagowanie opery Karola Szymanowskiego na największych estradach świata.
ALISTAIR WITHMAN - (angielski muzykolog, kompozytor, pianista, pedagog) - za publikacje poświęcone Karolowi Szymanowskiemu przybliżające anglojęzycznemu czytelnikowi fundamentalną i integralną wiedzę o twórczości muzycznej i literackiej Karola Szymanowskiego.

Biogramy laureatów

Powrót do strony głównej