Nagrodę im. Karola Szymanowskiego przyznaje Jury, któremu przewodniczy każdorazowo inny członek Zarządu, przyznaje się ją osobie działającej w kraju lub za granicą, wskazanej przez członków Zarządu, stowarzyszenia, organizacje i instytucje muzyczne lub zgłoszenia indywidualne.
Po raz pierwszy Nagroda została przyznana w 1997 roku w sześćdziesiątą rocznicę śmierci Karola Szymanowskiego.

Regulamin "Nagrody im. Karola Szymanowskiego"

1. Nagrodę im. Karola Szymanowskiego przyznaje Zarząd Fundacji corocznie jednemu laureatowi, wyłonionemu spośród kandydatur zgłoszonych przez organizacje i instytucje muzyczne lub wskazanych przez członków Zarządu Fundacji.

2. W szczególnie uzasadnionym przypadku Zarząd Fundacji może podjąć uchwałę o przyznaniu Nagrody dwóm kandydatom, z tym że łączna suma nagród nie może przekraczać wysokości ustalonej w Statucie Fundacji

3. Nagroda przyznawana jest wykonawcy za osiągnięcia artystyczne (estradowe i fonograficzne ) lub prace badawcze poświęcone twórczości Karola Szymanowskiego. Zarząd Fundacji może również przyznać Nagrodę za całokształt działalności.

4. Nagrodę przyznaje się osobie działającej w kraju lub za granicą, wskazanej przez członków Zarządu Fundacji lub zgłoszonych do Fundacji przez organizacje i instytucje muzyczne.

5. Pisemne zgłoszenia kandydatów - kierowane do Zarządu Fundacji do dnia 30 listopada każdego roku (decyduje data stempla pocztowego) - powinny zawierać:

a) imię, nazwisko, adres stałego miejsca zamieszkania, wiek, narodowość,

b) dokumentację działalności (kasety, nagrania, filmy, wykaz koncertów lub publikacji),

c) uzasadnienie wniosku.

6. Nagroda wręczana będzie w marcu, w rocznicę śmierci Kompozytora.

7. Nagroda wypłacana będzie w wysokości 2500 euro lub jej równowartość w walucie krajowej.

* * *

Nagroda im. Karola Szymanowskiego

Przypominamy, że termin nadsyłania zgłoszeń do Nagrody im. Karola Szymanowskiego za 2015 rok upływa 30 listopada br. Obrady Zarządu Fundacji w sprawie wyłonienia laureata odbędą się na początku stycznia 2016r.
Udokumentowane wnioski (kasety, nagrania, filmy, wykaz koncertów lub publikacji) zgłaszać mogą organizacje, stowarzyszenia i instytucje muzyczne oraz sami zainteresowani.
Nagroda w wysokości 2500 euro lub jej równowartość w walucie krajowej wręczona będzie w marcu 2016 roku, w rocznicę śmierci Kompozytora.

 

Zgłoszenia wraz z dokumentacją prosimy kierować na adres:

INSTYTUT MUZYKOLOGII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO

ul. Krakowskie Przedmieście 32

00-325 Warszawa

z adnotacją "Nagroda im. Karola Szymanowskiego - dla Fundacji"

 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod tel. 22 844 16 84

Strona główna